Ett bra måleriarbete består av flera delar. Inte minst är underarbetet och spacklingen av stor betydelse för det färdiga resultatet. Det gäller vare sig ytan som ska målas är inomhus eller utomhus. Med tanke på hur lång tid detta arbete kan ta, framför allt för den som inte är van, rekommenderar vi att du anlitar en utbildad målare för såväl underarbete som själva målningen. 

Målning handlar inte bara om färg och penslar. Det handlar också om att göra en analys av underlaget, och bestämma vad som ska göras för att jämna till det. Underlaget kan bestå av färg och/eller gamla tapeter, eller i vissa fall av träpanel. Samtliga dessa underlag kräver olika metoder. 

Om underlaget består av gammal tapet måste den rivas bort, eller klistras fast, om den har lossnat. Fogar ska slipas ned, blåsor ska slätas ut, och eventuella hål måste lagas. Många tror att det bästa är att riva bort all tapet, men det kan innebära onödigt mycket jobb.

Om underlaget består av träpanel ska knastarna spacklas över, och ådringen slipas ned, för att dessa inte ska synas genom färgen. Om ytan redan är målad ska eventuella hål spacklas, och ojämnheter fyllas igen. 

Det är med andra ord en hel del jobb med att grunda för en målning. En kompetent målare kan dock göra grundarbetet snabbt, och sedan komma igång med målningen. Vi rekommenderar att du vänder dig till en utbildad målare. Bor du i Tyresö kan du kontakta Ekelunds. Du hittar kontaktuppgifter till målaren på https://ekelundsmaleri.se/har-finns-vi/malare-i-tyreso/

Brist på målare i Sverige

Det kan vara svårt att få tag på en kompetent målare idag, något som företagen i byggbranschen är smärtsamt medvetna om. Många kommer också att gå i pension, och därför provar arbetsgivarna nya vägar. Ett exempel hittar vi i Uppsala. Där har fastighetsbolaget Rikshem satt igång ett projekt där man samarbetar med gymnasiets yrkesutbildningar. Eleverna får arbete med projekt i Rikshems fastigheter. Eleverna går på programmet Bygg- och anläggning med inriktning måleri på Praktiska gymnasiet i Uppsala.