Totalentreprenad brukar vara presentera helhetslösningar för olika byggprojekt. Det brukar inledas med att man tillsammans skriver ett avtal och låter sedan byggföretaget sköta resten – både projektering och konstruktion. 

Skillnaden mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad

Oavsett om du ska flytta eller renovera, behöver du någon för att genomföra planeringen och konstruktionen av det övergripande projektet. 

Att välja rätt entreprenadmetod är avgörande för att uppnå ett slutresultat som matchar dina krav. Innan du påbörjar ditt projekt är det viktigt att få en tydlig förståelse för de viktigaste skillnaderna mellan totalentreprenad och utförandeentreprenad.

Vad är utförandeentreprenad?

Utförandeentreprenad innebär att en arkitektbyrå eller designkonsult samt en inredningsarkitekt, projektledare, kostnadskonsult, mekanik- och elkonsult), IT-konsult, möbelspecialist och alla andra specialister som är involverade i att leverera projektet måste utses separat. Kunden sätter och hanterar designen och budgetparametrarna direkt.

Denna traditionella metod har tre steg: design, anbud och bygg. I denna process förhandlar projektägaren separat med en arkitekt och byggentreprenör. För det första anlitar projektägaren en firma för att leverera kompletta designdokument. Bolaget begär sedan in anbud från entreprenörer för att utföra det arbete som definieras i förfrågningsunderlaget och tilldelar anbudet till lägstbjudande.

Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad erbjuder kunderna en helhetslösning med design, rådgivning, projektledning och byggtjänster under ett och samma tak. Totalentreprenad är en process som ger en mer tidseffektiv och kostnadseffektiv designlösning. Med denna moderna upphandlingsmetod anlitar projektägaren ett enda företag för att utföra både design och konstruktion under ett enda kontrakt.

Att välja rätt metod för ditt projekt

När du bestämmer dig för om du ska anlita separata entreprenörer för enstaka jobb eller väljer en helhetslösning, är det användbart att utvärdera likheterna och skillnaderna mellan var och en. Fördelar med totalentreprenad för dig som kund är dock många, och denna tillvägfångasätt kommer även att minska dina uppgifter då det enda du behöver göra är att relegera allt arbete till en enda entreprenör inom ett enda avtal.

Fördelar med totalentreprenad Huddinge

Totalentreprenad blir alltmer populär på den svenska marknaden, nämligen på grund av att man kan konsekvent uppnå:

• Större kostnadssäkerhet

• Enskild ansvarspunkt för projektägare

• Skräddarsydd design och högkvalitativa resultat

• Större möjlighet till värdeökning

• Snabbare leverans

Totalentreprenad leder till en högkvalitativ produkt med en effektiv leverans. Med konkurrensen om utrymmet som ständigt ökar, väljer fler och fler företag och privatägare totalentreprenad för sin kontorsinredning eller renovering.

Både hyresvärdar och hyresgäster använder totalentreprenad i Huddinge för att förbättra sina fastigheter. Det lämpar sig också väl för utbyggnad och standardisering, vilket gynnar hyresvärdarna ytterligare genom att de kan dra nytta av en stark marknad. 

En annan fördel med totalentreprenad är att det minskar riskerna i upphandlingsprocessen för kunder i en tid då ekonomisk försiktighet är avgörande. Det kräver också bara en enda kontaktpunkt och ansvarighet eftersom entreprenören är ansvarig för hela projektet.