Om du behöver måla om, inomhus eller utomhus, lönar det sig nästan alltid att anlita en kompetent och erfaren målare. Det ger dig som kund extra trygghet.

Har du en vägg, ett rum eller ett fönster som behöver målas om? Eller kanske ett större måleriarbete? Du kanske funderar på att göra det själv, eller så har du fått tips om någon som kan göra arbetet svart. Vi vill dock hävda att du får ett bättre resultat, och en större trygghet, om du istället anlitar en målare med rätt kompetens.

Hur många målare finns det i Sverige?

Svenska målareförbundet, som är landets äldsta fackförbund, har ungefär 14 000 medlemmar. Alla målare i Sverige är dock inte medlemmar i facket, även om de flesta är det. Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige har 1200 medlemsföretag.

Det råder med andra ord knappast någon brist på kompetenta målare i Sverige. I perioder kanske målarfirmorna på din ort har fulltecknade scheman, men vi vill hävda att det lönar sig att vänta tills en utbildad målare kan ta sig an ditt uppdrag. Resultatet kommer nämligen att bli mycket bättre. 

Målare i Tyresö

Hur många lärlingstimmar krävs för att bli målare?

Reklamationer och tvister

Står du i begrepp att anlita en målare, och tycker att det verkar dyrt. Tänk då på hur lång och omfattande målarens utbildning är. En utbildad målare har en hög kompetens, inte minst när det handlar om underarbetet. Just detta är vad många hemmafixare missar när de ska måla om. Den som anlitar svart arbetskraft för att sköta måleriarbetet kan inte heller vara säker på att arbetet korrekt utfört. Och vad värre är: det går inte att reklamera arbetet. 

Väljer du att anlita en målarfirma som är medlem i branschorganisationen Måleriföretagen i Sverige kan du vara trygg i att firman är ansluten till branschorganisationens garanti- och reklamationsfond. Dit kan du vända dig med tvistefrågor eller reklamationer.