Välj en kompetent målare

Om du behöver måla om, inomhus eller utomhus, lönar det sig nästan alltid att anlita en kompetent och erfaren målare. Det ger dig som kund extra trygghet.

Har du en vägg, ett rum eller ett fönster som behöver målas om? Eller kanske ett större måleriarbete? Du kanske funderar på att göra det själv, eller så har du fått tips om någon som kan göra arbetet svart. Vi vill dock hävda att du får ett bättre resultat, och en större trygghet, om du istället anlitar en målare med rätt kompetens.

Hur många målare finns det i Sverige?

Svenska målareförbundet, som är landets äldsta fackförbund, har ungefär 14 000 medlemmar. Alla målare i Sverige är dock inte medlemmar i facket, även om de flesta är det. Arbetsgivarorganisationen Måleriföretagen i Sverige har 1200 medlemsföretag.

Det råder med andra ord knappast någon brist på kompetenta målare i Sverige. I perioder kanske målarfirmorna på din ort har fulltecknade scheman, men vi vill hävda att det lönar sig att vänta tills en utbildad målare kan ta sig an ditt uppdrag. Resultatet kommer nämligen att bli mycket bättre. 

Målare i Tyresö

Hur många lärlingstimmar krävs för att bli målare?

 • De första 1700 timmarna har till syfte att introducera lärlingen till målaryrket. Särskilt fokus läggs på korrekt fackspråk, behandlingsmetoder och användning av ergonomiska verktyg.
 • Under följande period (1701-3400 timmar) ska lärlingen själv delta i planeringen av arbetet, samt utföra enklare måleriarbete på egen hand. 
 • Därefter ska lärlingen, under en period som omfattar lärlingstimme 3401 till 4250, fokusera på effektivitet, kvalitet i arbetet och god planering av arbetet.
 • Fokus på kvalitet och effektivitet fortsätter under de nästföljande timmarna (4251 till 5100 timmar). Lärlingen ska: 
  • planera sitt arbete, 
  • hålla arbetsplatsen ren, 
  • sörja för den egna arbetsmiljön, 
  • göra materialberäkningar och materialbeställningar, 
  • ha en god kontakt med kunderna.
 • Nästa period, som omfattar timmarna 5101 till 5950, är en förberedelse för gesällprovet. Här repeteras de flesta moment, såsom reparationsmålning, målning i nyproduktion, målning utomhus och inte minst underarbeten.
 • Under den sista perioden, 5951 till 6800 timmar, ska gesällprovet avläggas. I övrigt ligger fokus på reparationsarbete och självständigt ackordsarbete.

Reklamationer och tvister

Står du i begrepp att anlita en målare, och tycker att det verkar dyrt. Tänk då på hur lång och omfattande målarens utbildning är. En utbildad målare har en hög kompetens, inte minst när det handlar om underarbetet. Just detta är vad många hemmafixare missar när de ska måla om. Den som anlitar svart arbetskraft för att sköta måleriarbetet kan inte heller vara säker på att arbetet korrekt utfört. Och vad värre är: det går inte att reklamera arbetet. 

Väljer du att anlita en målarfirma som är medlem i branschorganisationen Måleriföretagen i Sverige kan du vara trygg i att firman är ansluten till branschorganisationens garanti- och reklamationsfond. Dit kan du vända dig med tvistefrågor eller reklamationer.