Välj fasadfärg till din tillbyggnad

Funderar du på att göra en tillbyggnad till ditt bostadshus? Då är det viktigt att du tänker över färgen på fasaden. Om färgen avviker för mycket från resten av området kan du få problem. På sajten tillbyggnad.net kan du läsa mer om reglerna för tillbyggnader. Sajten är framför allt inriktad på kommunerna i norrort, men reglerna ser till största delen likadana ut i alla kommuner, vilket innebär att det mesta är applicerbart också på kommuner söder om Stockholm.

Vad gäller för tillbyggnader?

Det är tillåtet att göra en tillbyggnad på upp till 15 kvadratmeter, utan att bygglov behövs. Däremot måste du göra en bygganmälan till kommunens byggnadsnämnd. Tillbyggnader av detta slag kan också byggas på mark som enligt detaljplanen inte ska bebyggas. Däremot finns det andra regler att ta hänsyn till: 

  • Tillbyggnaden ska göras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Närmare avstånd till grannens tomt är tillåtet om grannen ger sitt skriftliga medgivande.
  • En tillbyggnad kan göras på ett en- eller tvåbostadshus. Det är alltså inte möjligt att göra en tillbyggnad på ett radhus.
  • Även när bygglov inte behövs ska ett flertal dokument skickas in till byggnadsnämnden. Vilka dokument som krävs varierar från en kommun till en annan, men det är nästan alltid samma dokument som när bygglov söks. Anledningen till detta är att byggnadsnämnden ska kunna ta hänsyn till om bygglov krävs.

 Mer om reglerna för tillbyggnad finns att läsa på Boverkets sajt. Om du bor i Stockholms kommun rekommenderar vi också kommunens sida om tillbyggnader, som du hittar på Stockholm.se.

Rätt färg på din tillbyggnad

Det är viktigt att din tillbyggnad följer detaljplanen med avseende på utseende. Du får inte måla din tillbyggnad i en färg som gör att den avviker för mycket från den omgivande bebyggelsen.

Så här skriver Enköpings-Posten om detaljplanen för ett bostadsområde på orten:

I detaljplanen för Ängslyckan från april 2016 står det att husens fasader ska knyta an till ”kulturlandskapets helmatta slamfärger”, matt svart eller mörkgrått, mörkt falurött, eller mörkt jordigt grönt.

Som artikeln visar kan det väcka känslor när byggnader avviker för mycket färgmässigt, och detta gäller också tillbyggnader. Därför är det viktigt att alltid kontrollera vad detaljplanen säger.